Údržba

  • komplexní údržba zeleně
  • sečení, hnojení, chemické ošetření, provzdušňování a rekonstrukce travnatých ploch
  • ošetření a řezy stromů a keřů (včetně památných stromů)
  • kácení stromů i ve ztížených podmínkách - stromolezecké techniky, plošiny, jeřáby
  • frézování pařezů
  • likvidace dřevní hmoty štěpkováním
  • chemické odplevelování vegetačních i zpevněných ploch
  • ochrana rostlin proti chorobám a škůdcům