Posudky

POSUDKY ZDRAVOTNÍHO STAVU DŘEVIN


NABÍZÍME:
  • územní plánování
  • územní systémy ekologické stability (ÚSES)
  • inventarizace, generely a pasporty zeleně
  • dendrologické průzkumy
  • posudky zdravotního stavu stromů a návrhy způsobu ošetření
  • inženýrskou činnost

Autorizace v oboru " Zahradní a krajinářská tvorba " Člen " Svazu zakládání a údržby zeleně "